Νέες παραλαβές (Τελευταίες 30 ημέρες)

144 εγγραφές [41 - 60] Τελευταίες  ημέρες 
Ελληνική λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 37750. ΔΟΥΚΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΣ, Ιστορία ενός αιχμαλώτου. [Τυπώθηκε με την φροντίδα του Ντίνου Χριστιανόπουλου], πέμπτη έκδοση, Θεσσαλονίκη, "Αιγόκερως", 1969, σ.69, 8ο, με αφιέρωση του ζωγράφου Γ. Παραλή 16 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19097. Ε.Ο.Κ.Α., Η κομμουνιστική ηγεσία έναντι του Κυπριακού Αγώνος, χ. τ., 1958, σ.69, 8ο, σφραγίδα και υπογραφή στρατιωτικού στο εξώφυλλο 14 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 37802. Εθνικόν Ενωτικόν Κόμμα [Π. Κανελλόπουλος] - Γραφείον Τύπου, Πολιτικός λόγος του κ. Παναγιώτη Κανελλοπούλου εκφωνηθείς εν Αθήναις την 15 Δεκεμβρίου 1935, Αθήναι, χ.χ., σ.16, 8ο, στο κάτω μισό λευκό τμήμα της τελευταίας σελίδας είναι σχεδιασμένα με μολύβι δύο πρόσωπα 14 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 15911. Εθνομάρτυς ιερεύς Γεωρ. Σκρέκας [αντικομμουνιστικό], χ.τ., χ. χ., σ.15, 16ο, εικονογράφηση 8 €
Ιστορικά - Βυζάντιο Προσθήκη στο καλάθι 28173. Έκδοσις της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Πεπραγμένα του Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη, 12-19 Απριλίου 1953). Εκδιδόμενα επιμελεία Στ. Κυριακίδου, Α. Ξυγγοπούλου και Π. Ζέππου. Τόμος Γ': Ανακοινώσεις: Ε' Λαογραφία - ΣΤ' Φιλολογία βυζαντινή - Ζ' Φιλολογία μεταβυζαντινή. Από τα περιεχόμενα: Στίλπων Κυριακίδης, Τα κόκκινα αβγά του Πάσχα * Κ. Ρωμαίος, Δημοτικά τραγούδια και αρχαία ελληνική τέχνη * Sophie Antoniadis, Étude stylistique sur les lettres de Nicolaos Mysticos * Δημοκρατία Ηλιάδου, Ο Άγιος Δημήτριος και οι Σλάβοι * S. Salaville, Quelques précisions pour la biographie de Nicolas Cabasilas * Σ. Γ. Καψωμένος, Η μαρτυρία του λεξιλογίου για την επιβίωση του ελληνισμού στη Μεσημβρινή Ιταλία, Αθήναι, 1958, σ.350, δεμένο, παιδικό σχέδιο με στυλό στο πρώτο παράφυλλο - γραμμές με στυλό στο τελευταίο παράφυλλο 23 €
Ξένη λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 00046. ΕΛΙΟΤ, ΓΕΩΡΓΙΑ, Πριν προφθάση ν’ ανθήση! Μετάφρασις και κριτική βιογραφία Α. Π. Κουρτίδου, εν Αθήναις, "Ελευθερουδάκης", 1930, σ.191, 16ο, σκληρά εξώφυλλα - μικρές φθορές 9 €
Περί λογοτεχνίας Προσθήκη στο καλάθι 39858. ΕΛΙΟΤ, Τ.Σ., Εφτά δοκίμια για την ποίηση. Μετάφραση Μαρίας Λαϊνά, Αθήνα, "κλεψύδρα", 1971, σ.100, 8ο, στη σελίδα ψευδοτίτλου ειναι γραμμένο με στυλό ονοματεπώνυμο και χρονολογία 14 €
Λαογραφία Προσθήκη στο καλάθι 39619. Ελληνική λαϊκή τέχνη. Κείμενα: Πόπη Ζώρα, Αθήνα, 1980, σ.42, διαστάσεις 20Χ18cm, εικόνες 8 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 39885. ΕΛΛΗΝΟ-ΒΕΛΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, γράμματα - τέχναι - επιστήμαι - τουρισμός - οικονομία - βασικά θέματα, εκδότης: Ένωσις Διπλωματούχων Πανεπιστημίων και Ανωτάτων Σχολών Βελγίου, Αθήνα. Τεύχος 4-5, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1972, σ.230-355, περιορισμένες υπογραμμίσεις με κόκκινο μολύβι:: Αφιέρωμα στην 50/ετηρίδα της μικρασιατικής καταστροφής και της εκκενώσεως της Ανατολικής Θράκης 1922-1972 9 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 39886. ΕΛΛΗΝΟ-ΒΕΛΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, γράμματα - τέχναι - επιστήμαι - τουρισμός - οικονομία - βασικά θέματα, εκδότης: Ένωσις Διπλωματούχων Πανεπιστημίων και Ανωτάτων Σχολών Βελγίου, Αθήνα. Τεύχος 9-11, Ιανουάριος - Ιούνιος 1975, σ.147, περιορισμένες υπογραμμίσεις με κόκκινο μολύβι:: Αφιέρωμα στη Μαρτυρική Κύπρο και στο Πολυτεχνείο 7 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 39887. ΕΛΛΗΝΟ-ΒΕΛΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, γράμματα - τέχναι - επιστήμαι - τουρισμός - οικονομία - βασικά θέματα, εκδότης: Ένωσις Διπλωματούχων Πανεπιστημίων και Ανωτάτων Σχολών Βελγίου, Αθήνα. Τεύχος 22-25, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 1978, σ.162: Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο Γ' 7 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 39888. ΕΛΛΗΝΟ-ΒΕΛΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, γράμματα - τέχναι - επιστήμαι - τουρισμός - οικονομία - βασικά θέματα, εκδότης: Ένωσις Διπλωματούχων Πανεπιστημίων και Ανωτάτων Σχολών Βελγίου, Αθήνα. Τεύχος 18-21, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 1977, σ.164: Αφιέρωμα στο Βέλγιο - στην Ολλανδία - στο Λουξεμβούργο 8 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 39889. ΕΛΛΗΝΟ-ΒΕΛΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, γράμματα - τέχναι - επιστήμαι - τουρισμός - οικονομία - βασικά θέματα, εκδότης: Ένωσις Διπλωματούχων Πανεπιστημίων και Ανωτάτων Σχολών Βελγίου, Αθήνα. Τεύχος 7-8, Απρίλιος - Σεπτέμβριος 1974, σ.117-225: Αφιέρωμα στη μαρτυρική Κύπρο 8 €
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 39890. ΕΛΛΗΝΟ-ΒΕΛΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, γράμματα - τέχναι - επιστήμαι - τουρισμός - οικονομία - βασικά θέματα, εκδότης: Ένωσις Διπλωματούχων Πανεπιστημίων και Ανωτάτων Σχολών Βελγίου, Αθήνα. Τεύχος 12-15, Ιανουάριος - Ιούνιος 1976, σ.158: Αφιέρωμα στη Γαλλία 7 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07058. Ένωση Λαϊκή Δημοκρατίας - Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας [Ε.Λ.Δ. - Σ.Κ.Ε.], Μνημόσυνο. Ρούλης Αντωνιάδης. Ένας άνθρωπος - Ένας Έλληνας , [1945], σ.19, 8ο 12 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 39859. ΕΞΑΡΧΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Συμβολή εις την μελέτην της βοοτροφίας εν Ηπείρω, Ιωάννινα, "Ηπειρωτική Εστία", 1965, σ.87, 8ο, φωτογραφίες 13 €
Ελληνική λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 39899. Η Θεσσαλονίκη των Συγγραφέων. 20 διηγήματα για τη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, "Ιανός", 1996, σ.183, εικόνες, σκληρά εξώφυλλα - περικάλυμμα 18 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 39237. Η μάχη Κιλκίς - Λαχανά 19-21 Ιουνίου 1913, χ.τ., χ.χ., σ.48, εικονογράφηση 9 €
Στρατιωτικά - Ναυτικά Προσθήκη στο καλάθι 39874. Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΟΧΟΥ, εφημερίς εκδιδομένη υπό του Λ.Σ. [Λόχου Στρατηγείου]/ Γ' Σ. Σ., αρ. φύλλου 4, Τρίτη 25 Ιουνίου, σ.4, Από τα περιεχόμενα: Η μικρή Ελλάδα * Επί τη εορτή του Βασιλέως * Συντ/ρχης Κ. Κριεζής, Μουργκάνα [ποίημα] 10 €
Περί λογοτεχνίας Προσθήκη στο καλάθι 23186. ΘΑΣΙΤΗΣ, ΠΑΝΟΣ, 7 δοκίμια για την ποίηση. Επιλογή, [Αθήνα], "Κέδρος", 1979, σ.128, 8ο 16 €
< Προηγούμενο   1 2 [3] 4 5 ...8   Επόμενο >