Book catalogue

18,448 items total [7341 - 7360] Search:  
Folklore Add to basket 22122. ΚΕΦΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Γεώργιος Παπούλιας: Πηγή στοιχείων λαογραφίας και τοπικού ιδιώματος της Θεσσαλονίκης κατά τον 19ο αιώνα. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, 1975, σ.133-146 4 €
Education Add to basket 38341. ΚΕΦΑΛΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ, Ψυχολογική λογική και μεθοδική ανάλυσις της Αριθμητικής, Αθήναι, "Χριστιανική Ένωσις Εκπαιδευτικών Λειτουργών", 1961, σ.203, 8ο 12 €
Range of collectors' items Add to basket 17617. [Κεφαλληνία, κάρτες]: 4 έγχρωμες κάρτες, δεκαετία του 70, αχρησιμοποίητες, εκδότης Β. Ησαΐας, Αθήναι [1. Ληξούριον - Πρωϊνό στην παραλία. 2. Ληξούριον - Μερική άποψις. 3. Σάμη - Μερική άποψις. 4. Σάμη - Άποψις παραλίας ] 12 €
Range of collectors' items Add to basket 17618. [Κεφαλληνία, κάρτες]: 4 έγχρωμες κάρτες, δεκαετία του 70, αχρησιμοποίητες, εκδότης Ε. Διακάκης και Υιός, Αθήναι [1. Ληξούριον - Το λιμάνι. 2. Ληξούρι - Άποψις από θαλάσσης. 3. Σάμη - Μία παραλιακή άποψις. 4. Πλατύς - Γιαλός, Θαλάσσια λουτρά ] 12 €
Range of collectors' items Add to basket 17619. [Κεφαλληνία, κάρτες]: 5 έγχρωμες κάρτες, δεκαετία του 70, αχρησιμοποίητες, εκδότης Α/φοί Π. Νικολάτου, Αργοστόλιον [1. Ληξούριον - Η προκυμαία. 2. Αργοστόλιον - Η αναμνηστική Κολώνα. 3. Αργοστόλιον - Πλατεία Π. Βαλλιάνου. 4. Ομορφιές του νησιού. 5. Άσσος - Το γραφικό λιμανάκι ] 15 €
Magazines - Newspapers - Calendars Add to basket 16969. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ, Ν., - ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Δ., - ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ, Σ., Κυκλαδικό Ημερολόγιο 1997 - Χρόνος Β', Αθήνα, 1997, σ.255, 8ο, φωτογραφίες 15 €
Archives Add to basket 14134. [ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ], αρχείον Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν Α Τ ) των ετών 1936-1937: 48 έγγραφα σχετικά με την έκδοση ναυτικού φυλλαδίου [αίτησις, πιστοποιητικόν ποινικού μητρώου, πιστοποιητικόν κοινότητος με την φωτογραφία του αιτούντος (υπογράφουν ο πρόεδρος και ο εφημέριος), ιατρική γνωμάτευσις, ένορκος βεβαίωσις του λιμεναρχείου Αργοστολίου "οτι από του 1908 μέχρι σήμερον δεν απέκτησα έτερον ναυτικόν φυλλάδιον" κ λ π ] 100 €
Range of collectors' items Add to basket 40994. [Κεφαλλονιά - σεισμοί]: Ασπρόμαυρη φωτογραφία - "Ενθύμιον Ληξουρίου, 1954", διαστάσεις 8Χ6,5cm 15 €
Range of collectors' items Add to basket 33491. [Κεφαλλονιά]: Λόγος πανηγυρικός εις τον όσιον Γεράσιμον τον πολιούχον της Νήσου Κεφαλληνίας συντεθείς και εκφωνηθείς επί τη μνήμη αυτού υπό Σωτηρίου Δ. Ραζή τη 20η Οκτωβρίου 1933 εν τω Ναώ της Αχειροποιήτου τελουμένης πανηγύρεως, δίφυλλο 12 €
Range of collectors' items Add to basket 26291. [Κεφαλλονιά]: Φωτογραφία, 1953 (;), απρόμαυρη, διαστάσεις 18Χ13, στο πίσω μέρος σημειώνεται με μολύβι: Οι Βασιλείς στα ερείπια του Αργοστολίου 20 €
Philology Add to basket 15602. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΗΣ, ΣΤ. - ΦΡΑΓΚΑΚΙ, ΔΗΜΗΤΡΑ, Στοιχεία Λατινικής Γραμματολογίας. Τεύχος Α', Αθήναι, 1959, σ.107, 4ο, άκοπο 13 €
Range of collectors' items Add to basket 40995. [Κεφαλονιά - σεισμοί]: Ασπρόμαυρη φωτογραφία - "Ενθύμιον Ληξουρίου Κεφαλληνίας * Πέτρες καιο ξύλα απέμειναν από τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Νικολάου, Ληξούρι 21 Μαρτίου 1954", διαστάσεις 13Χ8,5cm 35 €
On literature Add to basket 02368. ΚΕΧΑΓΙΑ - ΛΥΠΟΥΡΛΗ, ΑΓΛΑΪΑ, Γράμματα του Μarinetti στον Αλκ. Γιαννόπουλο (1916-1920;). Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1979, σ.[128-161] +σ.16 εικόνες, 8ο 7 €
The Arts - Culture Add to basket 30079. ΚΕΧΑΓΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, Κινηματογράφος & απόδημος ελληνισμός, Θεσσαλονίκη, "28 Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου", 1987, σ.62, 8ο, φωτογραφίες 7 €
Religion Add to basket 39598. ΚΖ' Δημήτρια - ΣΤ' Επιστημονικό Συνέδριο: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ [Θεολογία- Ιστορία - Δίκαιο - Τέχνη]. Οθωμανική περίοδος 1430-1912, Β'. Ιερά Μονή Βλατάδων 9-11 Νοεμβρίου 1992, Θεσσαλονίκη 1994, σ.368, εικόνες. Από τα περιεχόμενα: Σ. Βαρναλίδης, Εκθέσεις ξένων προξένων στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή περί διαφόρων εκκλησιαστικών θεμάτων κατά τον ΙΘ' αι. * Γρ. Ζιάκας, Πνευματικός βίος και πολιτισμός της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Συνύπαρξη με τον κατακτητή, αντοχή και ελπίδες των Ελλήνων * Μ. Τουρτόγλου, Περί την απονομή της δικαιοσύνης κατά τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας. Συμβολή στη μελέτη του μεταβυζαντινού δικαίου * Ευθύμιος Τσιγαρίδας, Οι τοιχογραφίες του ναού της Νέας Παναγίας Θεσσαλονίκης και το Κίνημα Επιστροφής στην παράδοση της τέχνης της "Μακεδονικής Σχολής" 24 €
Magazines - Newspapers - Calendars Add to basket 31063. ΚΗΡΥΞ ΤΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ, εφημερίς εθνικής και κοινωνικής αναγεννήσεως, ιδιοκτήτης - διευθυντής Στέλιος Α. Γαζής, Κατερίνη. Έτος 3, αριθ. φύλλου 72, 8 Ιουνίου 1957, σ.4. Στην πρώτη σελίδα: Κύριο άρθρο: Δυστυχώς επτωχεύσαμεν * Αι νέαι προτάσεις του Κρούστσεφ 6 €
Magazines - Newspapers - Calendars Add to basket 31064. ΚΗΡΥΞ ΤΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ, εφημερίς εθνικής και κοινωνικής αναγεννήσεως, ιδιοκτήτης - διευθυντής Στέλιος Α. Γαζής, Κατερίνη. Έτος 3, αριθ. φύλλου 73, 25 Ιουνίου 1957, σ.4. Στην πρώτη σελίδα: Κύριο άρθρο: Η Ελλάς και ο Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός * Στην δεύτερη σελίδα: Αρχαίες θρησκείες και χριστιανισμός (Απάντηση στον Γιάννη Κορδάτο) 6 €
Magazines - Newspapers - Calendars Add to basket 31065. ΚΗΡΥΞ ΤΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ, εφημερίς εθνικής και κοινωνικής αναγεννήσεως, ιδιοκτήτης - διευθυντής Στέλιος Α. Γαζής, Κατερίνη. Έτος 3, αριθ. φύλλου 71, 25 Μαΐου 1957, σ.4. Στην πρώτη σελίδα: Κύριο άρθρο: Για μια Ελλάδα νέα * Ο αφοπλισμός και αι πυρηνικαί εκρήξεις 6 €
Magazines - Newspapers - Calendars Add to basket 31067. ΚΗΡΥΞ ΤΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ, εφημερίς εθνικής και κοινωνικής αναγεννήσεως, ιδιοκτήτης - διευθυντής Στέλιος Α. Γαζής, Κατερίνη. Έτος 3, αριθ. φύλλου 74, 6 Ιουλίου 1957, σ.4. Στην πρώτη σελίδα: Κύριο άρθρο: Να υψωθώμεν υπεράνω παθών * Τα δραματικά γεγονότα της Σοβιετικής Ρωσσίας * Από την επιθεώρησιν της Αγροφυλακής Κατερίνης υπό του Νομάρχου Πιερίας 6 €
History - General History Add to basket 17315. ΚΙ.Π.Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης, Επιστημονικό Συμπόσιο: Η Μακεδονία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Από τα περιεχόμενα: Ν. Μουτσόπουλος, Βυζαντινά μνημεία της Μακεδονίας * Α. Καραθανάσης, Η Ελληνική Παιδεία στην Μακεδονία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας * Κ. Βαβούσκος, Η Εκκλησία στη Δυτική και Άνω Μακεδονία τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη, 1988, σ.119, 8ο 8 €
< Previous   1... 366 367 [368] 369 370 ...923   Next >