(Τεκτονικά - Θεοσοφικά)

145 εγγραφές [1 - 20] Αναζήτηση:  
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 41137. ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η Ιπποσύνη, Αθήναι, "Διεθνές Τάγμα Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου", 1970, σ.94, 8ο 13 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 04001. ΑΜΠΕΛΑΣ, ΔΗΜ., Ψυχική - φυτώριο της νέας επιστήμης, πρώτος τόμος, Αθήναι, 1966, σ.188, 8ο, φωτ., λερωμένο εξώφυλλο 9 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 28564. ΑΝΚΩΣ, ΖΕΡΑΡ [ΠΑΠΥΣ], Το Ταρό των Βοημών. Μετάφραση: Λίλυ Στυλιανούδη, Αθήνα, "Πύρινος Κόσμος", 1989, σ.335, 4ο, εικόνες 15 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 29745. Αποσπάσματα από τα βιβλία του Μόρυα "Άγκνι Γιόγκα" και "Καρδιά" [3]. [πολυγραφημένα φύλλα πιασμένα με συρραπτικό], [σ.19] 6 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 28152. Βιβλιοθήκη Ινδικών Κειμένων, Μπαγκαβάτ Γκιτά (Το θείο τραγούδι). Με εισαγωγή στην ινδουϊστική και βουδδιστική σκέψη, μετάφραση, ερμηνεία, σχόλια και γλωσσάριο υπό Γεωργίου Κ. Ζωγραφάκη. Με ολόκληρο το κείμενο της μεταφράσεως του έλληνος βραχμάνου Δημητρίου Γαλανού, Αθήναι, "Δωδώνη", 1966, σ.245, 8ο, άκοπο το μεγαλύτερο μέρος - μερικά από τα πρώτα φύλλα κόπηκαν με πρόχειρο τρόπο 16 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 27197. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημιουργία υλικού προς τεκτονικήν λάξευσιν, εν Αθήναις, 1933, σ.45, 16ο 25 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 38980. Γεώργιος Γεμιστός - Πλήθων, αρ.128 Αν. Θεσσαλονίκης, Acta Diurna Τόμ.1, 1991, σ.88, 8 12 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 28055. ΓΙΟΓΚΑΝΑΝΤΑ, ΠΑΡΑΜΧΑΝΣΑ, Η αυτοβιογραφία ενός γιόγκι. Μετέφρασε από το Αγγλικό Ι. Δ. Βορρές, Γ' έκδοσις, [Αθήνα], "Εστία", χ.χ., σ.630, 8ο, δεμένο 22 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 31822. Γκουρτζίεφ ή Γεώργιος Ιωάννου Γεωργιάδης - Η μεγίστη πνευματική δόξα της νεωτέρας Ελλάδος και της ανθρωπότητος 1878 - 1949, Αθήναι, χ.χ. [=1960;], σ.165, 8ο, αποκολλημένα μερικά φύλλα, στο άνω περιθώριο ενός φύλλου είναι γραμμένο με στυλό ονοματεπώνυμο κατόχου και τόπος 17 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 27500. [Δελτίο]: Τρίγωνα: "Είναι μια δραστηριότης του Λούσις Τραστ (Lucis Trast)", Λευκωσία, τετράπτυχο [ενημερωτικό], διαστάσεις πτυχής 10Χ23 5 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 40220. Δόκτορος ΤΡΑΙΜΜΕΡ, Υπνωτισμός και υποβολή. Μετάφρασις Ανδρέου Γ. Δαλεζίου , εν Αθήναις, "Εκδοτικός Οίκος Ελευθερουδάκης", 1925, σ.187, 8ο 13 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 04015. Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ, Τυπικόν του Α' Συμβολικού βαθμού (Μαθητού) του αρχαίου και αποδεδεγμένου Σκωτικού Δόγματος, εν Αν. Αθηνών, 1948, σ. 67 + αναδιπλούμενο σχέδιο κατόψεως του Ναού, 16ο 17 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 41133. Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ. - Ύπατον συμβούλιον του 33ο της Ελλάδος, Τυπικά των βαθμών 5-9 της Στοάς Τελειοποιήσεως του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου "Τέλειος διδάσκαλος" , εν Αθήναις, 1967, σ.40, 8ο 15 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 41135. Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ. - Ύπατον συμβούλιον του 33ο της Ελλάδος, Τυπικόν του 18ου Βαθμού, εν Αθήναις, 1956, σ.102, 8ο 18 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 27240. Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ., Ειδικός Κανονισμός των υπό την δικαιοδοσίαν του 33ο Υπάτου Συμβουλίου της Ελλάδος φιλοσοφικών Εργαστηρίων, Αθήναι, 1963, σ.34, 8ο 14 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 41134. Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ., Περίληψις & Κεραμιστής 10ο, 11ο και 12ο * Τυπικά εργασιών 13ο και 14ο της Στοάς Τελειοποιήσεως, [Αθήνα], 1971, σ.43, 8ο 15 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 40523. Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ., Τυπικόν του Β' Συμβολικού Βαθμού (Εταίρου) του αρχαίου και αποδεδεγμένου Σκωτικού Δόγματος [ανατύπωσις του έτους 1984 από την έκδοση του 1974], εν Αν. Αθηών, 1984, σ.51, 16ο 9 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 04044. Έκδοση της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, Σύνταγμα και γενικός κανονισμός της Μεγάλης. Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού τύπου, [Αθήνα], 1950, σ.85, 8ο 18 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 34894. Έκδοσις Ομίλου Μελετών, Αναγέννηση. Επιστολές του Μ. Φιτσίνο, Αθήνα, 1983, σ.xliv'+74, 8ο 12 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 34895. Έκδοσις Ομίλου Μελετών, Ουπανισάδες Β'. Η Κατχά (KATHOPANISAT). Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, ερμηνευτικά και γλωσσικά σχόλια, Αθήνα, 1989, σ.99, 8ο 12 €
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...8   Επόμενο >