(Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες)

81 εγγραφές [1 - 20] Αναζήτηση:  
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 33728. Αγγλοελληνικόν λεξικόν των θεωρητικών και εφηρμοσμένων μαθηματικών (Μετά ελληνοαγγλικών παραρτημάτων). Τόμος πρώτος - Τόμος δεύτερος, Αθήναι, 1976, σ.CIV+1516, άκοποι, ελάχιστη φθορά στη ράχη του τόμου Α' - στην τελευταία λευκή σελίδα του ίδιου τόμου υπογραφή κατόχου, τόπος και χρονολογία 55 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 28697. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, Ν. Π., Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής, δεύτερη έκδοση, Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1967, σ.κγ'+442, 8ο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων 30 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 30486. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, Ν. Π., Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής, δεύτερη έκδοση, Θεσσαλονίκη, "Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1967, σ.κγ'+442, 8ο, δεμένο, στην σελίδα ψευδοτίτλου είναι γραμμένα με στυλό: τόπος και χρονολογία 40 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 38516. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Π., Ηπειρωτικόν γλωσσάριον, εν Αθήναις, 1909, σ.102, 8ο, άριστη κατάσταση αντιτύπου 70 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 31489. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘ., Γραμματική πλήρης και αναγνωστικό της Εσπεράντο. Μαθήματα 40 * Ασκήσεις 80 * Λεξιλόγιο [πολυγραφημένο], Αθήναι, 1955, σ.127, 4ο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων, με αφιέρωση δωρητή 14 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 28221. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝ., Πλήρης γραμματική και αναγνωστικό της Εσπεράντο [πολυγραφημένο], Αθήναι, 1955, σ.127, 8ο, μέτρια κατάσταση εξωφύλλων 12 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 02690. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Απάντησις προς όσα εγράφησαν εν τη Αθηνά κατά του ερμηνευτικού λεξικού, εν Αθήναις, 1912, σ.68, 8ο, άκοπο 14 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 31198. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, Λεξικόν Ελληνογαλλικόν κατ' έγκρισιν του επί των Εκκλησ. και της Δημ. Εκπαιδεύσεως Υπουργείου, εν Αθήναις, "Ιωάννης Ν. Σιδέρης", χ.χ., σ.520, 8ο, δεμένο - μικρές φθορές 25 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 28641. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, Λεξικόν επίτομον της Ελληνικής γλώσσης...Επί τη βάσει πάντων των άχρι τούδε εκδεδομένων Ελληνικών λεξικών και πλουτισθέν επί τέλους διαφόροις πίναξι χρονομετρικοίς, νομισματολογικοίς κλπ. κατά το νεωστί εισαχθέν εις την Ελλάδα μετρικόν σύστημα. Εκδοθέν δε δαπάνη Ανδρέου Κορομηλά του Αθηναίου. [Στην σελίδα 1458 τυπωμένη "Δηλοποίησις: Εμπόδια ανυπέρβλητα με ηνάγκασαν να αναβάλλω δια μερικάς ακόμην ημέρας την δημοσίευσιν των εις το τέλος του βιβλίου προσθετέων χρονολογικών και νομισματικών πινάκων" * Στο τελευταίο λευκό παράφυλλο είναι γραμμένη με μελάνι συνταγή για "μαντζούνι δυναμοτικόν..."] , Αθήνησιν, 1839, σ.δ'+β+1462 [στις σελίδες 1459-1462 Κατάλογος φιλομούσων συνδρομητών], 8ο, δεμένο - φθορές στο δέσιμο (λείπει μεγάλο τμήμα της ράχης), πολύ καλή κατάσταση του σώματος του βιβλίου, αποκολλημένο ένα φύλλο, περιορισμένες οξειδώσεις στην κάτω γωνία των 5 πρώτων φύλλων 190 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 36558. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, Π. Γ., Λεξικόν Φυτοπαθολογικόν. Τόμος Α' - Τόμος Β', Β' έκδοσις μετά συμπληρώσεων, Αθήναι, "Μόσχος Χρ. Γκιούρδας", 1959, σ.ιδ'+1041, 8ο, σκληρά εξώφυλλα, από ιδιωτική βιβλιοθήκη - στη σελίδα τίτλου φέρει (με στυλό) χρονολογία, τόπο και υπογραφή κατόχου 120 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 24421. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ, ΔΗΜ., Η ελληνική λεξικογραφία και το μεσαιωνικό Λεξικό του Ε. Κριαρά (ένα πολυτιμότατο όργανο έρευνας). Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1976, σ.247-294 9 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 18789. ΔΙΑΜΕΣΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ, Αγγλοελληνικόν και ελληνοαγγλικόν λεξικόν ηλεκτρικών δικτυωμάτων (κυκλωμάτων) και ορολογία [πολυγραφημένο], Athens, 1971, σ.63, 8ο 10 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 18786. ΔΙΑΜΕΣΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ, Αγγλοελληνικόν και ελληνοαγγλικόν λεξικόν ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμματισμού [πολυγραφημένο], Αθήναι, 1971, σ.216, 8ο 14 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 18787. ΔΙΑΜΕΣΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ, Αγγλοελληνικόν και ελληνοαγγλικόν λεξικόν ηλεκτρονικής [πολυγραφημένο], Athens, 1971, σ.138, 8ο 14 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 18788. ΔΙΑΜΕΣΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ, Αγγλοελληνικόν και ελληνοαγγλικόν λεξικόν φυσικής ημιαγωγών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων τρανζίστορ και ορολογία [πολυγραφημένο], Athens, 1971, σ.169, 8ο 14 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 18785. ΔΙΑΜΕΣΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ, Αγγλοελληνικόν λεξικόν ηλεκτρονικής [πολυγραφημένο], Athens, 1971, σ.44, 8ο 10 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 18790. ΔΙΑΜΕΣΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ, Αρχές αριστοποιήσεως συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ορολογία [πολυγραφημένο], Αθήναι, 1971, σ.182, 8ο 14 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 26691. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, Η πρώτη εγκυκλοπαίδεια της Θεσσαλονίκης Θ. Κοντέου και ο Γενικός Διευθυντής της λογοτέχνης και κριτικός Τάκης Π. Γκοσιόπουλος. Μελέτη - Έρευνα, Θεσσαλονίκη, 1983, σ.39 5 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 02686. Έκδοσις "ΗΛΙΟΥ", Νεώτερον ορθογραφικόν και εγκυκλοπαιδικόν επίτομον λεξικον, τ. Α', τ.Β', εν Αθήναις, χ.χ., [σ.2249], 8ο, εικόνες εκτός κειμένου, εικονογράφηση εντός κειμένου, δεμένοι - ελάχιστες φθορές στο δέσιμο 70 €
Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες Προσθήκη στο καλάθι 02743. Έκδοσις "Πρωΐας", Επίτομον εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν της "Πρωΐας". Συνταχθέν υπό ομάδος λογίων και επιστημόνων. Επιμελεία Γ. Ζευγώλη Τόμος Α'. Α - Κ. Τόμος Β'. Κ - Ω, Αθήναι, 1932, σ. 2368, 8ο, εικόνες, δεμένοι 65 €
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5   Επόμενο >