(Αρχεία)

54 εγγραφές [1 - 20] Αναζήτηση:  
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14406. [Απόδημος Ελληνισμός]: α) 4 Φάκελοι περιέχοντες 108 πολυσέλιδες επιστολές της Πρόνοιας Ρ. , η οποία διαμένει στο Ντητρόϊτ των ΗΠΑ, προς τους Γιώργο και Ελένη Μ. , κατοίκους Βόλου, 1953-1956. Στις επιστολές περιγράφονται, κυρίως, οι προσπάθειες που καταβάλλει η θεία Πρόνοια (έτσι υπογράφει) προκειμένου η νεαρή Αngelica (=Αγγελικούλα), κόρη των παραληπτών και μνηστή του υιού της, να μεταβεί στην Αμερική για την τέλεση του γάμου, εγχείρημα, το οποίον συναντά σημαντικές δυσκολίες. Παραλλήλως, είναι εμφανής η επίμονη προσπάθεια της Πρόνοιας να παρουσιάσει με τον πλέον γοητευτικό τρόπο τη ζωή στην Αμερική, όπως και η επιθυμία της να εξάρει τις ικανότητες του υιού της: αναφέρεται συχνά στην επαγγελματική του καριέρα (εργάζεται ως "Αssistant of the Ηead Dippartment of styling by the General Μotors Company") και στις επιστημονικές του φιλοδοξίες, ενώ δεν παραλείπει να δώσει στοιχεία και για τις οικονομικές του απολαβές. β) 13 επιστολές στην αγγλική του Εvan R. , συζύγου της Πρόνοιας, προς τον Γιώργο Μ. , κυρίως των ετών 1953-1954. Κύριο αντικείμενο τους αποτελεί και πάλι η ρύθμιση των δυσκολιών προκειμένου η Αngelica να ταξιδεύσει. Τέλος, συντάκτης μίας επιστολής είναι ο Ηλίας Ρ. , την οποία υπογράφει ως "your cousin and future son-in-law". Να σημειωθεί ότι ο γάμος τελέσθηκε το 1956 στη Θεσσαλονίκη 300 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14226. [ΒΟΛΟΣ], αρχείον Αδελφών Χρήστου: 71 εισερχόμενες και εξερχόμενες επιστολές καθώς και τραπεζικά έγγραφα των ετών 1930 και 1931 σχετικά με την εμπορική δραστηριότητα των Αδελφών Χρήστου (εμπόριο υφασμάτων). Στις περισσότερες από τις εισερχόμενες επιστολές υπάρχει έντυπη η φίρμα των επιχειρήσεων και σε αρκετές υπάρχει φθορά στο κάτω περιθώριο 100 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 16394. [Βόλος]: "Αριθμός 5, Βιβλίον Ημερολόγιον της εμπορικής επωνυμίας Θεοδόσιος Λαζάρου Σιατιστέως, εν Βόλω τη 12η Φεβρουαρίου 1925, από 12η Φεβρουαρίου 1925 μέχρι 27 Απριλίου 1927". Κατάστιχο χαρτόδετο με πάνινη ράχη, διαστάσεις 30Χ40, σ.200 όλες γραμμένες με μελάνι. Καταγράφονται οι χρεώσεις και πιστώσεις της Εταιρείας 120 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 16396. [Βόλος]: "Αριθμός 6, Βιβλίον Ημερολόγιον της εμπορικής επωνυμίας Θεοδόσιος Λαζάρου Σιατιστέως, εν Βόλω τη 28η Απριλίου 1927, από 28 Απριλίου 1927 μέχρι [31 Δεκεμβρίου 1927]". Κατάστιχο χαρτόδετο με πάνινη ράχη, διαστάσεις 30Χ40, σ.194 από τις οποίες οι 55 σελίδες γραμμένες με μελάνι. Καταγράφονται οι χρεώσεις και πιστώσεις της Εταιρείας στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα 50 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 16395. [Βόλος]: "Συν Θεώ Αριθμός 7, Βιβλίον Καθολικόν του Θεοδοσίου Λαζάρου Σιατιστέως, από 1ης Απριλίου 1926 μέχρι [31 Δεκεμβρίου 1927]". Κατάστιχο χαρτόδετο με πάνινη ράχη, διαστάσεις 25Χ35, 98φφ. όλα γραμμένα με μελάνι. Καταγράφονται οι χρεώσεις και πιστώσεις της Εταιρείας στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα 120 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14421. [Γεωργικός Συνεταιρισμός], Αρχείον Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Ασβεστοχωρίου: α) "Βιβλίον Ταμείου", 1944 - 1971, κατάστιχο χωρίς εξώφυλλα, σ.100 όλες γραμμένες β) "Βιβλίον απογραφών" 1960 -1972, κατάστιχο σ.200, γραμμένες σ.45 γ) Πρακτικά Συνεδριάσεων Γεν. Συνελεύσεως 1962-1972, κατάστιχο σ.112, γραμμένες σ.34. Κύριο θέμα των συνεδριάσεων είναι η σύναψις δανείων από την ΑΤΕ δ) Πρακτικόν Διοικητικού Συμβουλίου 1957-1973 (αυτοδιάλυσις), κατάστιχο σ.160, γραμμένες σ.127. Θέμα των συνεδριάσεων η σύναψις δανείων από την ΑΤΕ και η χορήγησις πιστώσεων εις τα μέλη (42). Έκαστον μέλος λαμβάνει δάνειον αναλόγως "των ενεργουμένων καλλιεργειών εις στρέμματα" και των τρεφομένων ζώων (μικρά - μεγάλα) 200 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14351. [Δημόσια Διοίκησις, Λαγκαδάς]: Χαρτόδετον βιβλίον "Μισθολογικόν μητρώον Δημοσίου Ταμείου Λαγκαδά" χρήσεως Ιουλίου 1952 - Ιουνίου 1953, διαστάσεων 25Χ32. Περιέχει τα ονοματεπώνυμα των υπαλλήλων όλων των δημοσίων υπηρεσιών της περιοχής (Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γεωργίας, Συγκοινωνίας [υπηρεσία Τ. Τ. Τ. ] κ. ά. καθώς και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας [δημοδιδάσκαλοι & καθηγητές]. Σε κάθε φύλλο αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, η ιδιότητα και ο βαθμός του, οι μηνιαίες πληρωμές & κρατήσεις, τα τυχόν δάνεια, καθώς και οι υπηρεσιακές μεταβολές. Φύλλα 39-501, εκ των οποίων τα 294-501 λευκά, λείπουν τα πρώτα 39 φύλλα τα οποία, πιθανόν, περιείχαν τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 250 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 15646. [Δημόσια Διοίκησις, Λαγκαδάς]: Χαρτόδετον βιβλίον "Μισθολογικόν μητρώον δημοσίων υπαλλήλων Ταμείου Λαγκαδά" οικονομικού έτους Ιουλίου 1953 - Ιουνίου 1954, διαστάσεων 52Χ28. Περιέχει τα ονοματεπώνυμα των υπαλλήλων όλων των δημοσίων υπηρεσιών της περιοχής (Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γεωργίας, Βιομηχανίας (Λίμνη Αγίου Βασιλείου), Συγκοινωνίας [υπηρεσία Τ. Τ. Τ. ] κ. ά. καθώς και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας [δημοδιδάσκαλοι & καθηγητές] ενώ στις σελ. 258-300 περιλαμβάνονται και οι ιερείς της περιοχής. Σε κάθε φύλλο αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, η ιδιότητα και ο βαθμός του, οι μηνιαίες πληρωμές & κρατήσεις, τα τυχόν δάνεια, καθώς και οι υπηρεσιακές μεταβολές. Σελ. 36 - 322, όλες γραμμένες, λείπουν οι 35 πρώτες σελίδες. Αυτές, πιθανόν, περιείχαν τα ονοματεπώνυμα των υπαλλήλων του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 250 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 16099. [Δημόσιοι υπάλληλοι]: Υπουργείον Γεωργίας, Φάκελος περιέχων 118 εμπιστευτικά "δελτία υπηρεσιακής ικανότητος" ισαρίθμων υπαλλήλων του Υπουργείου, κυρίως γεωπόνων και υπαλλήλων Αγροτικής Οικοκυρικής, υπηρετούντων σε θέσεις των Διευθύνσεων Γεωργίας στους νομούς Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Κιλκίς και Εδέσσης, 1960. Τα δελτία εξετάζουν τις ικανότητες των υπαλλήλων δια το έτος 1959, τα συντάσσει ο Διευθυντής Γεωργίας του Νομού και στο τέλος σημειώνει τη γνώμη του ο Επιθεωρητής Γεωργίας 150 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14264. [Εβραίοι, Θεσσαλονίκη]: Χαρτόδετον κατάστιχον "Βιβλίον Δ' - καθολικόν 1938" 23Χ35 του εμπόρου υφασμάτων Χρ Πουλουλίδη, 99 αριθμημένα φύλλα γραμμένα με μολύβι Περιέχεται η κίνηση λογαριασμού των πελατών, οι περισσότεροι των οποίων είναι Εβραίοι, για τα έτη 1938 και 1939 100 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 19648. [Έδεσσα]: Βιβλίον πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου Γ. Π. Σ. Παναγίτσης, κατάστιχο διαστάσεων 19Χ30, σ.100 όλες γραμμένες, 1960-1972. Μερικά από τα θέματα των Συνεδριάσεων είναι τα παρακάτω: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Έγκρισις προϋπολογισμού, Έγκρισις ισολογισμού, Παραλαβή προς διανομή ζωοτροφών, Έγκρισις οδοιπορικών εξόδων, αποζημιώσεως και λοιπών δαπανών του Συνεταιρισμού, Κατανομή πιστώσεων [ονοματεπώνυμα συνεταίρων], Έγκρισις των παρά του Συνεταιρισμού πιστώσεων δι' έκαστον συνεταίρον κατά την καλλιεργητικήν περίοδον...[ονοματεπώνυμα συνεταίρων], Έγκρισις συνεισφοράς του Συνεταιρισμού υπέρ ανεγέρσεως του Ιερού Ναού του Σωτήρος "διά την εκπλήρωσιν υπό του Έθνους του τάματος των αγωνιστών του 1821..." 50 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 19651. [Έδεσσα]: Βιβλίον πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου Γ. Π. Σ. Σκύδρας, κατάστιχο διαστάσεων 19Χ29, 150φφ. όλα γραμμένα, 1954-1967, χωρίς ράχη. Μερικά από τα θέματα των Συνεδριάσεων είναι τα παρακάτω: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Έγκρισις προϋπολογισμού, Έγκρισις ισολογισμού, Έγκρισις οδοιπορικών και αποζημιώσεως του Προέδρου, Έγκρισις των παρά του Συνεταιρισμού εγκρινομένων πιστώσεων δι' έκαστον συνεταίρον κατά την καλλιεργητικήν περίοδον...[περισσότερα από 160 ονοματεπώνυμα συνεταίρων], Εγκρισις εγγραφής νέων μελών, Έγκρισις διαγραφής μελών, Έγκρισις προμηθείας παρά της Ενώσεως Συνεταιρισμών Εδέσσης ελαίου, ελαιών και σάπωνος καθώς και άλλων ειδών οικιακής και γεωργικής χρήσεως δια τα μέλη του Συνεταιρισμού 90 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 19636. [Έδεσσα]: Ένωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών Εδέσσης - Γ.Π.Σ. Πετριάς (Πετραίας), Φάκελλος Ενώσεως, 145 έγγραφα των ετών 1945 - 1985, πλήρης, τα υπ' αριθ. 1-28 έγγραφα είναι των ετών 1945 - 1949, τα υπ' αριθ. 29-89 των ετών 1950 - 1959, τα υπ' αριθ. 90-121 των ετών 1960 - 1969 και τα υπ' αριθ. 122-145 είναι των ετών 1970 - 1985. Στο πρώτο έγγραφο (26/7/1945) 22 κάτοικοι του χωριού και μέλη του Γ.Π.Σ. δηλώνουν "ότι άπαντα τα βιβλία ... του Συνεταιρισμού ως και η σφραγίς τούτου απωλέσθησαν κατά τον χρόνο της υπό των Γερμανοϊταλικών στρατευμάτων κατοχής ή κατά την Εαμοκρατίαν". Στήν πρώτη κατάσταση συνεταίρων (1945) καταγράφονται τα ονοματεπώνυμα 68 μελών, στην δεύτερη (1949) 46, στις 5 καταστάσεις της δεκαετίας του 50 ο αριθμός των μελών είναι από 63 έως 78 και στην τελευταία κατάσταση (δεκαετία του 60) καταγράφονται 72 μέλη με την ιδιόκτητο αγροτική περιουσία και τον αριθμό των ζώων που διαθέτει κάθε συνεταίρος. Στα έγγραφα περιλαμβάνται και τα παρακάτω: Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Πίνακες κατανομής αξιωμάτων και αυτογράφων υπογραφών των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων του Συνεταιρισμού, Προϋπολογισμοί, Πρακτικά Εποπτικών Συμβουλίων, Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων κ.ά. 80 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 19644. [Έδεσσα]: Ένωσις Γεωργ. Συνεταιρισμών Εδέσσης - Γ.Π.Σ. Πλατάνης, Φάκελλος Ενώσεως, 161 έγγραφα των ετών 1945 - 1990, πλήρης, τα υπ' αριθ. 1-21 έγγραφα είναι των ετών 1945 - 1949, τα υπ' αριθ. 22-78 των ετών 1950 - 1959, τα υπ' αριθ. 79-91 των ετών 1960 - 1969 και τα υπ' αριθ. 92-161 είναι των ετών 1970 - 1990. Ο Συνεταιρισμός επαναλειτουργεί μετά την Κατοχή, τον Ιανουάριο του 1945, κατά την περίοδο την οποία την εξουσία κατέχει το ΕΑΜ και τα δύο πρώτα έγγραφα - Πρακτικά συντάσσονται τότε σε μικτή γλώσσα. Το υπ' αριθ. 5 έγγραφο (19-7-1945) αναφέρεται στην εφαρμογή του Νόμου 389/1945 " περί προσωρινής διοικήσεως των γεωργικών Συν/κών Οργανώσεων" με τον οποίον "σκοπείται η θέσις εις τάξιν των Συν/σμών η οποία εκλονίσθη έπειτα από την επί οκτώ έτη ταραχώδη ζωήν του τόπου". Στήν πρώτη κατάσταση συνεταίρων (1955) καταγράφονται τα ονοματεπώνυμα 76 μελών και στην δεύτερη (1960) καταγράφονται 77 μέλη με την ιδιόκτητο αγροτική περιουσία και τον αριθμό των ζώων που διαθέτει κάθε συνεταίρος. Στα έγγραφα περιλαμβάνται και τα παρακάτω: Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Πίνακες κατανομής αξιωμάτων και αυτογράφων υπογραφών των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων του Συνεταιρισμού, Προϋπολογισμοί, Πρακτικά Εποπτικών Συμβουλίων, Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων κ.ά. 80 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 19647. [Έδεσσα]: Καθολικόν Γ. Π. Σ. Σκύδρας, κατάστιχο διαστάσεων 24Χ35, 48φφ. όλα γραμμένα, 1949-1956. Περιεχόμενα: Συνεταίροι μέτοχοι, Ταμείον, Καταθέσεις παρ' Ενώσει, Δάνεια χορηγούμενα, Χρεώσται, Ακίνητα, Μηχαναί και εργαλεία, Ζημίαι και κέρδη, Συνεταιρικαί μερίδες, Τακτικόν αποθεματικόν, ..., Δάνεια λαμβανόμενα, Καταθέσεις παρ' ΑΤΕ, Ένωσις Συνεταιρισμών Εδέσσης, Εκκρεμείς λογαριασμοί (πιστωτικοί), Συνεταιρική μερίς παρ' Ενώσει κ.ά. 60 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 19645. [Έδεσσα]: Πρακτικόν Γενικής Συνελεύσεως Γ. Π. Σ. Λιποχωρίου, 18 Φεβρουαρίου 1951 - 26 Ιανουαρίου 1975, κατάστιχο διαστάσεων 20Χ28, 80φφ. αριθμημένα με το χέρι - όλα γραμμένα, φθορές στην ράχη. Μερικά από τα θέματα των Συνελεύσεων είναι τα παρακάτω: Εκλογή Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου, Έγκρισις προϋπολογισμού, Καθορισμός πιστωτικών αναγκών του Συνεταιρισμού δια την καλλιεργητικήν περίοδον..., Απόφασις δια την αγοράν αλωνιστικού συγκροτήματος, Έγκρισις ισολογισμού, Χορήγησις δανείων εις συνεταίρους εκ κεφαλαίων Συνεταιρισμού, Περί συνάψεως και καθορισμού ανωτάτου ποσού ληφθησομένων δανείων κατά την καλλιεργητικήν περίοδον 70 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 16386. [Θεσσαλονίκη, καπνά]: Ημερολόγιον της εταιρείας Αφών Π. Εμμανουήλ Ε.Π.Ε. από 14/2/1959 έως 29/8/1961, χαρτόδετο κατάστιχο με πάνινη ράχη, διαστάσεις 32Χ41, 700φφ. όλα γραμμένα με μελάνι (στην τελευταία σελίδα θεωρείται από την Εφορία). Στο κατάστιχο καταγράφονται αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα της Εταιρείας. Οι Αφοί Π. Εμμανουήλ αγοράζουν και επεξεργάζονται καπνά. Αγοράζουν κυρίως από την Μακεδονία (Κατερίνη, Λαγκαδάς, Ξάνθη, Σέρρες, Καϊλάρια κ.ά) και στο κατάστιχο σημειώνεται το όνομα του χωριού, η τιμή κιλού και η συνολική αξία των καπνών. Φαίνεται ότι βασικός πελάτης των είναι η εταιρεία αδελφοί Γ. Καρέλια 300 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 36289. [Θεσσαλονίκη, πολιτική]: Βιβλίον των Πρακτικών της Περιφερειακής Διοικήσεως Π.Ο.Φ.Ε. Θεσσαλονίκης [Πανελλήνιος Οργάνωσις Φιλελευθέρων Ελληνίδων * Κόμμα Φιλελευθέρων * Περιφερειακή Διοίκησις Θεσσαλονίκης] 23/6/1952 μέχρι... [13 Δεκεμβρίου 1955] - Κατάστιχον με 200 αριθμημένες σελίδες από τις οποίες οι 118 είναι γραμμένες με μελάνι, διαστάσεις 19.5Χ30, σκληρά εξώφυλλα. Στο Βιβλίο καταγράφονται τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανώσεως από την ίδρυση της [Πρακτικόν 1ον, 23 Ιουνίου 1952] μέχρι το Πρακτικόν Αριθ. 63 [13 Δεκεμβρίου 1955]. Πρώτα τα ονόματα των γυναικών, οι οποίες στελέχωσαν το Διοικητικό Συμβούλιο και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην λειτουργία της Οργανώσεως: Ουρανία Φαλτσή, Χρυσαυγή Χαραλάμπους, Καίτη Κατώπη, Μαρία Ζωγραφίδου, Ελένη Παπαηλιάκη, Ευαγγελία Σταυρίδου, Κλεονίκη Βολουδάκη και Ευθυμία [Έφη] Ζησιάδου. Η Ουρανία Φαλτσή είναι προσωρινή πρόεδρος και εν συνεχεία πρόεδρος όλο αυτό το διάστημα και η Καίτη Κατώπη είναι πρόεδρος των Νεανίδων [Π.Ο.Φ.Ν.] και εν συνεχεία μέλος του Δ.Σ. Η Π.Ο.Φ.Ε. προσπαθεί να οργανώσει και να κινητοποιήσει πολιτικά τις γυναίκες της Θεσσαλονίκης: αυτές που είναι ή γίνονται πιστές στις αρχές του Κόμματος των Φιλελευθέρων. Δημιουργούνται Πολιτικοί Σύλλογοι γυναικών στις συνοικίες, προτείνονται και εγγράφονται νέα μέλη, συμμετέχουν στους εκλογικούς αγώνες, μέλη του Δ.Σ. ομιλούν στις συγκεντρώσεις εγκαινίων των εκλογικών κέντρων και όλες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες να βγάλουν εκλογικά βιβλιάρια. Στις επαναληπτικές εκλογές της 18ης Ιανουαρίου 1953, στις πρώτες που συμμετέχουν γυναίκες, υποψηφία των Φιλελευθέρων στην Θεσσαλονίκη είναι η Βιργινία Ζάννα αλλά εκλέγεται η υποψηφία του Συναγερμού Ελένη Σκούρα, πρώτη Ελληνίδα βουλευτής. Ενδεικτικά, στο Πρακτικόν της 26ης Συνεδριάσεως [31Οκτωβρίου 1952] σημειώνεται: "Ακολούθως... η κυρία [Βιργινία] Ζάννα τονίζει ότι ο κάθε υποψήφιος ...όταν θα ομιλή προς τους εκλογείς θα πρέπει να επιμένη να ομιλήση μαζί του και μια τουλάχιστον Κυρία η οποία θα πρέπει να λέγει κάτι που θα αφορά αποκλειστικώς την γυναίκα και που θα την συγκινήσει". Στα πρακτικά καταγράφεται η δημιουργία και εν συνεχεία η λειτουργία για τέσσερα περίπου έτη του Τμήματος Γυναικών των Φιλελευθέρων στην Θεσσαλονίκη, με όλες τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες που παρουσίασε ένα τέτοιο εγχείρημα εκείνη την εποχή. Τέλος σημειώνεται ότι Πρόεδρος της Γ.Δ. της Π.Ο.Φ.Ε. είναι η Ιωάννα Τσάτσου, η οποία έρχεται στην Θεσσαλονίκη, μαζί με άλλα μέλη της Γ.Δ., και συμπροεδρεύει στην Συνεδρίαση 21 [25 Σεπτεμβρίου 1952]. Στην ομιλία της σημειώνει: "Πρέπει να ξυπνήσουμε τις ψυχές των γυναικών και να τις διαφωτίζουμε με τις λαμπρές ηθικές φιλελεύθερες αρχές για να μη γίνουν θετικοί εχθροί του εαυτού των και της Πατρίδος μας" 240 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14301. [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ], Αρχείον Ενώσεωςς Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, Ε. Δ. Ο. Θ. : α) 2 φάκελοι περιέχοντες 150 έγγραφα της περιόδου 1948-1951 που αφορούν κυρίως στην αλληλογραφία της Ε. Δ. Ο. Θ. με επιμέρους τοπικές ενώσεις δημοσίων υπαλλήλων, με την Α. Δ. Ε. Δ. Υ., τη Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, κ. ά. Η αλληλογραφία δείχνει τις συνδικαλιστικές δραστηριότητες της Ενώσεως (κατάλογοι αντιπροσώπων μελών σε Δ Σ , οργάνωση γενικών συνελεύσεων, συνεδρίων, απεργιών), τις οικονομικές διεκδικήσεις της (διατήρηση επιδόματος Βορείου Ελλάδος, αναπροσαρμογή μισθολογίου, διανομή τροφίμων και υφασμάτων), θέματα σχετικά με τη διανομή του περιοδικού οργάνου της Ενώσεως "Δημοσιοϋπαλληλικός Κόσμος", την ενημέρωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης περί των μελών της Ενώσεως, κ. ά. β) Βιβλίον πρωτοκόλλου της Ε.Δ.Ο.Θ., 55φφ. 1945 - 1951 με αναλυτική καταγραφή εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων: σημειώνεται η χρονολογία, η αρχή από την οποία εκδόδηκαν και στην οποία απευθύνονται και τα θέματα στα οποία αναφέρονται 200 €
Αρχεία Προσθήκη στο καλάθι 14377. [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ], αρχείον Εργατικής Εστίας Θεσσαλονίκης: α) Χαρτόδετον κατάστιχον "Πρωτόκολλον" έτους 1957, 240φφ. , 30Χ40. Αναγράφονται περιληπτικά τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα της υπηρεσίας. Στα εισερχόμενα περιλαμβάνονται αιτήσεις δια το διακανονισμόν διαφόρων οφειλών, αιτήσεις προσλήψεων, αναφορές από ελέγχους σε επιχειρήσεις, αιτήσεις για έγκριση αγορών, αιτήσεις θεατρικών θιάσων για παραστάσεις υπέρ της Εργατικής Εστίας, αναφορές για τη μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών κ.λ.π. Στα εξερχόμενα περιλαμβάνονται απαντήσεις σε κάθε είδους αιτήματα, διάφορες εγκρίσεις, εγκρίσεις ενταλμάτων πληρωμών, διαταγές ελέγχων, χορηγήσεις αδειών και δικαιολογητικών κ.λ.π. Ο τρόπος καταγραφής των εγγράφων επιτρέπει τον σχηματισμόν ακριβούς εικόνος λειτουργίας της Εστίας. β) Χαρτόδετον κατάστιχον "Πρωτόκολλον" από 1/1/58 έως 22/7/58, 192φφ. ομοίως με το έτος 1957 γ) Χαρτόδετον κατάστιχον "Πρωτόκολλον" από 15/6/59 έως 31/12/59, 250φφ. ομοίως με το έτος 1957 250 €
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >