(Νομικά)

828 εγγραφές [201 - 220] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 26765. ΖΕΠΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Βασιλικά. Κατά την εν Λειψία έκδοσιν...οις προσετέθησαν αι Νεαραί των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων αι μέχρι της καταλύσεως της Βυζαντιακής Αυτοκρατορίας εκδοθείσαι, τα ελλείποντα κείμενα της Ιουστινιανείου Νομοθεσίας , τα κείμενα Jus Graecoromanum, η μέχρι του νυν σχετική νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων και πλείσται ερμηνευτικαί σημειώσεις. Τόμος δεύτερος, βιβλίον 13-23 , εν Αθήναις, "Δ. & Π. Δημητράκος", 1910, σ.1305, διαστάσεις 21Χ29, δεμένο - συντήρηση 120 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 26766. ΖΕΠΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Βασιλικά. Κατά την εν Λειψία έκδοσιν...οις προσετέθησαν αι Νεαραί των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων αι μέχρι της καταλύσεως της Βυζαντιακής Αυτοκρατορίας εκδοθείσαι, τα ελλείποντα κείμενα της Ιουστινιανείου Νομοθεσίας , τα κείμενα Jus Graecoromanum, η μέχρι του νυν σχετική νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων και πλείσται ερμηνευτικαί σημειώσεις. Τόμος τρίτος, βιβλίον 24 - 38 , έκδοσις δευτέρα, εν Αθήναις, "Δ. & Π. Δημητράκος", 1911, σ.1236, διαστάσεις 21Χ29, δεμένο - συντήρηση 120 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39660. ΖΕΠΟΣ, ΠΑΝ., Ενοχικόν δίκαιον. Β'. Μέρος Ειδικόν , έκδοσις δευτέρα αναθεωρηθείσα και συμπληρωθείσα, Αθήναι, 1965, σ.ιγ'+862+ΧΙΙΙ, 8ο, δεμένο 30 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 18275. ΖΕΠΟΣ, ΠΑΝ., Ενοχικόν δίκαιον. Β'. Μέρος Ειδικόν - τεύχος 3ον, Αθήναι, 1949, σ.257-384, 4ο 13 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 18276. ΖΕΠΟΣ, ΠΑΝ., Ενοχικόν δίκαιον. Β'. Μέρος Ειδικόν - τεύχος 6ον, Αθήναι, 1952, σ.641-768, 4ο 12 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21116. ΖΕΠΟΣ, ΠΑΝ., Η ελληνική νομική παιδεία και τα προβλήματά της [Διάλεξις]. Ανάτυπον εκ του περιοδικού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, Αθήναι, 1960, σ.14 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 33333. ΖΗΣΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αι εγγυήσεις της προσωπικής ελευθερίας του κατηγορουμένου κατά την προδικασίαν. Διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη, "Αφοι Π. Σάκκουλα", 1967, σ.155, 4ο, άκοπο 17 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 33334. ΖΗΣΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αρχαί και θεσμοί προστασίας της προσωπικής ελευθερίας του κατηγορουμένου κατά την κυρίαν διαδικασίαν, Θεσσαλονίκη, 1972, σ.η'+96, 4ο, άκοπο 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 20825. ΖΗΣΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η εφαρμογή της αρχής "in dubio pro reo" στα στάδια της ποινικής διαδικασίας, Θεσσαλονίκη, "Σάκκουλας", 1989, σ.175, 8ο 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28395. ΖΗΣΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η ψυχολογική θεώρηση της ποινικής δίκης, Δ' έκδοση, Αθήνα, "Σάκκουλας", 2006, σ.236, 8ο 14 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 33336. ΖΗΣΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Το ενεργητικόν και παθητικόν υποκείμενον του εγκλήματος της διγαμίας, Θεσσαλονίκη, 1972, σ.17 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17890. ΖΗΣΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Αρμοδιότης συμβουλίου πλημμελειοδικών προ της ενάρξεως της ανακρίσεως και διαρκούσης ταύτης. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1956, σ.158-168, 4ο 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38867. ΖΗΣΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Ποινικόν Δίκαιον. Γενικόν μέρος. Τόμος Α' * Τόμος Β', Θεσσαλονίκη, "Αφοι Π. Σάκκουλα", 1971, σ.517 + σ.564, 8ο, δεμένοι 65 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 19057. ΖΗΣΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Τα μέτρα ασφαλείας. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1966, σ.1320-1344 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 26902. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ., Γνωμοδοτήσεις Εισαγγελίας Αρείου Πάγου των ετών 1944 - 1948. Περιέχονται εγκύκλιοι και αγορεύσεις του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, εν Αθήναις, 1949, σ.264, 4ο, μέτρια κατάσταση 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 30913. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ., Γνωμοδοτήσεις Εισαγγελίας Αρείου Πάγου των ετών 1944 - 1948. Περιέχονται εγκύκλιοι και αγορεύσεις του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, εν Αθήναις, 1949, σ.264, 8ο, δεμένο, στην σελίδα τίτλου είναι γραμμένο με μελάνι ονοματεπώνυμο κατόχου και ιδιότητα [δικηγόρος] 25 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 25421. Η αναγόρευσις της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου του Γ' Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας εις επίτιμον διδάκτορα της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1966, σ.26, φωτογραφία 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 13356. Η εικοσιπενταετηρίς του καθηγητού της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Δημητρίου Ι. Καρανίκα, Θεσσαλονίκη, 1966, σ.20, 8ο, με αφιέρωση 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 19003. ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ, Καταγγελία εργασιακής σχέσης εκ λόγων ασθενείας του εργαζόμενου στην Ομοσπονδιακή Γερμανία. Ανάτυπο, Αθήνα, 1982, σ.8, με αφιέρωση 3 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 18979. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΙΜ., Ο μεταξύ κλασικής και θετικής Σχολής εν τη ποινική Επιστήμη αγών. Εναρκτήριος λόγος..., εν Αθήναις, 1912, σ.34, 4ο, άκοπο 15 €
< Προηγούμενο   1... 9 10 [11] 12 13 ...42   Επόμενο >