(Οικονομικά)

362 εγγραφές [1 - 20] Αναζήτηση:  
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04876. ΄Εκδοσις του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Η οικονομική ανάπτυξις της χώρας, η αποκέντρωσις και τα προγράμματα περιφερειακής αναπτύξεως. Γεωγραφική κατανομή της οικονομικής δραστηριότητος εν Ελλάδι, Θεσσαλονίκη, 1962, σ. 68, 8ο 9 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 17657. ΑΓΑΠΗΤΙΔΗΣ, ΣΩΤ., Η ελληνική οικονομία και προοπτικαί αναπτύξεως αυτής [πολυγραφημένο], Αθήναι, "Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυμα", 1964, σ.19, 8ο 4 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 37728. ΑΓΑΠΗΤΙΔΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Οι άδηλοι πόροι εις την ελληνικήν οικονομίαν , Αθήναι, 1964, σ.142, 8ο 15 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05067. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Διαρθρωτικά και οικονομικά στοιχεία οικογενειακών γεωργικών επιχειρήσεων (καλλιεργητική περίοδος 1968-1969), Αθήναι, 1973, σ. 249, 8ο 20 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05060. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης επί του ισολογισμού του έτους 1958, Αθήναι, 1959, σ. 78, 4ο 13 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18741. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης επί του ισολογισμού του έτους 1961, Αθήναι, 1962, σ.114, 4ο 15 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 19888. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Η ελληνική αγροτική οικονομία και η δράσις της Αγροτικής Τραπέζης κατά το 1956, Αθήναι, 1957, σ.η'+109, μεγάλο σχήμα 17 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05052. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Μελέτη οικονομικής αναπτύξεως περιοχής επαρχιών: Ναυπακτίας & Δωρίδος, Αθήναι, 1970, σ. 126+10 αναδιπλούμενοι χάρτες, 4ο 30 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 04952. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του νομού Κοζάνης. Στατιστική διερεύνησις... Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1963, σ.68-169, 8ο 13 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 16985. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ, ΔΗΜ., Ανάλυσις του νόμου της μη αναλόγου αποδόσεως, Αθήναι, 1956, σ.56, 4ο, δεμένο 14 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 17059. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ΣΤΥΛ., Οι πιστωτικοί τίτλοι εν τη πράξει, Αθήναι, 1965, σ.113, 8ο 10 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 25251. ΑΝΑΝΙΚΑΣ, ΛΟΥΚΑΣ, Η επίδρασις της ανακατανομής των συντελεστών παραγωγής επί του γεωργικού εισοδήματος και του παραγομένου προϊόντος. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1975, σ.71-80 2 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 38673. ΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Η εξωτερική εμπορική πολιτική της Ελλάδος 1830 - 1933 μετά συντόμου επισκοπήσεως της διεθνούς εξωτερικής εμπορικής πολιτικής και της δράσεως της Κ.Τ.Ε. επί ταύτης, Αθήναι, 1933, σ.VIII+551, 8ο, δεμένο, περιορισμένες υπογραμμίσεις με μολύβι 25 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 21888. ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ, Μορφαί και έννοιαι οικονομικής αυτοδιοικήσεως εν Ελλάδι. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1973, σ.101-152, 4ο 5 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 07962. Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Α' Παμφοιτητικόν Οικονομικόν Σεμινάριον...Εισηγήσεις επί θεμάτων οικονομικής αναπτύξεως και επιχειρηματικής δραστηριότητος εν Μακεδονία και Θράκη. Από τις εισηγήσεις: Κ. Τσίπουρας, Το καπνικόν πρόβλημα και αι προοπτικαί αντιμετωπίσεως του * Σοφ. Τσελεμπή κ.ά., Ενεργός πληθυσμός κατά τομείς παραγωγής * Δ. Περδικάρης, Προβλήματα Ελληνικής Βιομηχανίας...* Αντ. Αδαμόπουλος, Περιφερειακή Ανάπτυξις, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.203, 8ο 13 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 18587. Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, Οργανωτικά ανάλεκτα. Τόμος Α', επιμέλεια Ιωάννου Χρυσοχού , Αθήναι, 1958, σ.418, 4ο 20 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 28638. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Μ. Δ., Έρευνα επί της καταστάσεως των Φορτοεφορτωτικών Υπηρεσιών εν Ελλάδι, εν Αθήναις, "Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας", 1948, σ.82, 8ο, δεμένο 16 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 35254. ΑΡΚΟΥΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤ., Η αρχή της σταθερότητος του κεφαλαίου. Πραγματεία από νομικής και ειδικώτερον από λογιστικής απόψεως, Θεσσαλονίκη, 1961, σ.41, 4ο, με αφιέρωση 8 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 05050. ΒΑΚΑΚΗΣ, Φ. ΑΛ., Οικονομικός προγραμματισμός γεωργικών δραστηριοτήτων περιοχής αποξηρανθησμένων λιμνοθαλασσών Άρτης [πολυγραφημένο], Αθήναι, "Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον", 1971, 27 φ., 4ο 10 €
Οικονομικά Προσθήκη στο καλάθι 19397. ΒΑΚΑΚΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ, Το εισοδηματικό πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας. Ανάτυπον , Πειραιεύς, 1979, σ.39 5 €
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...19   Επόμενο >